Chuyên mục: Rượu Glenfiddich

Rượu Glenfiddich là dòng sản phẩm từ nhá máy chưng cất rượu gia đình, mặc dù với 10 triệu lít rượu tiêu thụ một năm nhưng với chất lượng từ nhà máy họ vẫn đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng, trong đó dòng rượu 12 năm là một chuẩn mực không chỉ riêng cho Glenfidich.